Konsultacja lekarska to pierwszy i najważniejszy krok w diagnostyce pacjentów i w późniejszym procesie leczenia.