Prof. dr hab. n med. Jerzy Jaroszewicz 
Specjalista chorób wewnętrznych , chorób wątroby i chorób zakaźnych

Diagnostyka i leczenie chorób zakaźnych i pasożytniczych, a w szczególności zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego (neuroinfekcji), chorób odkleszczowych, w tym boreliozy, oraz ostrych i przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby, marskości wątroby i przygotowanie chorych do przeszczepienia wątroby, szczepienia i porady dotyczące chorób tropikalnych.

Kierownik Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Hepatologii Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach