Prof. SUM dr hab. Pior Gorczyca

Profesor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Katedry Psychiatrii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (Tarnowskie Góry). Specjalista psychiatra dorosłych, dzieci i młodzieży, specjalista magister psychologii. Autor publikacji naukowych oraz polskich i zagranicznych wystąpień naukowych w obszarze psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na kierunkach medycznych. Przewodniczy Komisji Psychiatrii Ekologicznej i Architektury Psychiatrii przy Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym.

Specjalizuje się w diagnostyce spektrum autyzmu,  diagnostyce i leczeniu ADHD –  zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzeniach emocjonalnych związanych ze stresem , zaburzeniach odżywiania oraz zaburzeniach zachowania u dorosłych.

Zdrowie psychiczne to najważniejszy aspekt naszego życia warunkujący dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny człowieka, a także zdolność do rozwoju i samorealizacji. Zapraszamy!