Złoty Krzyż Zasługi Prof. A.Kawczyk-Krupka

Prof. dr hab. n. med. Aleksandra Kawczyk-Krupka w latach 1987-1993 studiowała medycynę na zabrzańskim Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej. Tytuł profesora nauk medycznych otrzymała 5 lutego 2019 r. Aktualnie prof. Kawczyk-Krupka jest zatrudniona na stanowisku profesora badawczo-dydaktycznego w Katedrze i Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej.

Read More