badanie holtera

Badanie Holtera RR, znane także jako 24-godzinne monitorowanie ciśnienia krwi, to metoda umożliwiająca ciągłą ocenę ciśnienia krwi pacjenta przez całą dobę, podczas normalnej codziennej aktywności. Urządzenie do monitorowania jest przenośne i składa się z mankietu na ramię oraz małego rejestratora, który nosi się na pasku lub w kieszeni.

Procedura ta jest zalecana w celu oceny różnych stanów, takich jak:

  • Wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie), które może nie być wykryte podczas pojedynczej wizyty w gabinecie lekarskim ze względu na „efekt białego fartucha”.
  • Fluktuacje ciśnienia krwi, które mogą występować w różnych porach dnia i nocy.
  • Ocena skuteczności leków przeciwnadciśnieniowych.

Badanie to pozwala na uzyskanie bardziej kompleksowego obrazu ciśnienia krwi pacjenta, umożliwiając lepszą diagnozę i dostosowanie terapii.