https://izba-lekarska.org.pl/o-izbie/aktualnosci/lekarze-z-bytomia-odznaczeni-krzyzami-zaslug

21 października 2022 r. w Operze Śląskiej, podczas uroczystej gali budownictwa Regionalnej Izby Gospodarczej Delegatura w Bytomiu, nagrodzono i wyróżniono osoby, które działają na rzecz rozwoju medycyny i ochrony zdrowia oraz wykazały się wyjątkową pracowitością, empatią i profesjonalizmem, zwłaszcza w czasie pandemii.

Złote Krzyże Zasługi otrzymali prof. dr hab. n. med. Aleksandra Kawczyk-Krupka, dr n. med. Wojciech Bichalski, dr n. med. Ewa Herba oraz dr hab. n. med. Dariusz Waniczek. Srebrne Krzyże Zasługi trafiły do dr. n. med. Witolda Opiełki oraz do dr. n. med. Wojciecha Sołtysa.

Podczas gali wręczono także Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji, którym nagrodzono prof. dr. hab. n. med. Grzegorza Cieślara, kierownika Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu. Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego otrzymała Katarzyna Labus z tej samej Katedry i Kliniki.

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii Medycyna i Inżynieria Biomedyczna został przyznany dr. hab. n. med. Wojciechowi Latosowi. Ponadto dr n. med. Marek Rudzki i dr n. med. Jerzy Pruszyński zostali Odznaczeni Złotą Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego.

Swój Krzyż Zasługi dedykuję wszystkim lekarzom Bytomia, a przede wszystkim moim współpracownikom i kierownikowi Kliniki Prof. Grzegorzowi Cieślarowi oraz wieloletniemu nauczycielowi Prof. Aleksandrowi Sieroniowi. Jest to nasz wspólny wysiłek, trud i wspólne odznaczenie. Dedykuję to oznaczenie moim bliskim, również związanym z ochroną zdrowia, dziękując za ich wsparcie i zrozumienie. Odznaczenia te są nie tylko uhonorowaniem dotychczasowych działań, ale przede wszystkim motywacją do dalszej misji niesienia pomocy osobom chorym i potrzebującym wsparcia – mówiła w trakcie wydarzenia prof. dr hab. n. med. Aleksandra Kawczyk-Krupka, która zabrała głos w imieniu wszystkich odznaczonych lekarzy.

Leave a Comment