21 października w Operze Śląskiej w Bytomiu odbyła się uroczysta gala, w trakcie której wyróżniono osoby działające na rzecz rozwoju miasta. W zaszczytnym gronie znalazła się prof. dr hab. n. med. Aleksandra Kawczyk-Krupka, którą postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2021 r. o nadaniu odznaczeń została nagrodzona Złotym Krzyżem Zasługi. W trakcie gali wyróżnieni zostali także: dr hab. n. med. Dariusz Waniczek, prof. SUM, prof. dr hab. n. med. Grzegorz Cieślar oraz Katarzyna Labus.

– Swój krzyż zasługi dedykuję wszystkim lekarzom Bytomia, a przede wszystkim moim współpracownikom i Kierownikowi Kliniki Prof. Cieślarowi, wieloletniemu nauczycielowi Prof. Aleksandrowi Sieroniowi. Jest to nasz wspólny wysiłek i trud i wspólne odznaczenie. Dedykuję to oznaczenie moim bliskim, również związanym z służbą zdrowia , dziękując za ich wsparcie i zrozumienie. Odznaczenia te to nie tylko uhonorowaniem dotychczasowych działań, ale przede wszystkim motywacja do dalszej misji niesienia pomocy osobom chorym i potrzebującym wsparcia – mówiła w trakcie wydarzenia prof. dr hab. n. med. Aleksandra Kawczyk-Krupka, która w imieniu wszystkich odznaczonych lekarzy powiedziała także: – Z dumą i satysfakcją przyjmujemy dziś odznaczenia, które nadaje się za czyny przekraczające zakres zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść obywatelom, za ofiarną działalność publiczną, bezinteresowne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną, a tak postrzegamy nasz zawód i naszą misję.

Prof. dr hab. n. med. Aleksandra Kawczyk-Krupka w latach 1987-1993 studiowała medycynę na zabrzańskim Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej. Tytuł profesora nauk medycznych otrzymała 5 lutego 2019 r. Aktualnie prof. Kawczyk-Krupka jest zatrudniona na stanowisku profesora badawczo-dydaktycznego w Katedrze i Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej. W związku ze swoim zaangażowaniem w proces kształcenia studentów na Śląsku, Kandydatka uchwałą Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach została wybrana Przewodniczącą Podzespołu do spraw Jakości Kształcenia dla Kierunku Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. W ślad za tym otrzymała nominację z rąk Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych na członka Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim na kadencję 2021-2024. Pani Profesor jest laureatką wielu nagród i wyróżnień, m.in.: Nagrody Ministra Zdrowia (2004) oraz dziewięciu nagród rektora ŚAM/SUM.

Oprócz prof. dr hab. n. med. Aleksandry Kawczyk-Krupki wyróżnienia otrzymali także inni naukowcy i pracownicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach:

  • dr hab. n. med. Dariusz Waniczek, prof. SUM – Złoty Krzyż Zasługi;
  • dr hab. n. med. Grzegorz Cieślar – Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji Regionalnej Izby Gospodarczej;
  • Katarzyna Labus – Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

W uroczystości brali udział przedstawiciele Regionalnej Izby Gospodarczej (RIG), władz miasta i Rady Miejskiej, ale również posłowie, senatorowie, przedstawiciele administracji rządowej, miast ościennych oraz trzeciego sektora. Uroczystość zakończyła się występem Artystów Opery Śląskiej w Bytomiu z programem opracowanym przez Dyrektora Opery, Łukasza Goika.

Leave a Comment